El Naturtresc es va iniciar en el 2001 i des de llavors sempre ha tingut el mateix format.

Després de considerar com donar-li una nova imatge i un nou contingut s’ha cregut convenient que aquesta activitat tingui una nova concepció, una manera diferent i més engrescadora de participar i de conèixer el nostre país i les seves tradicions
Aquest nou format del Naturtresc us proposa que cada sortida sigui una continuació de l’anterior dins un itinerari general establert.

L’itinerari general serà la versió del Camí de Sant Jaume que de forma oficial ha establert la Generalitat de Catalunya amb algunes adaptacions per seguir les característiques establertes per al Naturtresc.

El Camí de Sant Jaume a Catalunya el dividirem en dues parts, una es farà el 2020 des del Coll de Panissars (a la frontera amb França) a Montserrat i l’altra el 2021 des de Montserrat a Fraga.

Les sortides seran d’un dia (diumenge) si bé hi haurà una ocasió en que la sortida serà de diversos dies, la de l’1, 2 i 3 de maig.

Tota la logística actual del Naturtresc es continuarà aplicant en aquest nova versió de l’activitat:

 • Les inscripcions tindran el mateix sistema que l’actual, a través d’internet i del telèfon establert.
 • Solament seran vàlides les reservades i confirmades segons el procediment establert i en cap cas són transferibles.
 • Cap inscrit/a pot ser substituït/da per una altra persona sense prèvia comunicació i conformitat de l’organització.
 • Les places estan limitades a dos autocars, si bé es farà una reserva de places per als inscrits per el sistema antic que no disposin d’accés a internet i la resta estarà a disposició dels que facin la inscripció per internet.


NOVETAT

 • A partir de la segona sortida s’establirà un sistema d’inscripcions que donarà preferència a les persones que ja han participat en les sortides anteriors per garantir la seva continuïtat en l’activitat.
 • Del dilluns al divendres de la setmana anterior a la de la caminada les persones que hagin assistit a alguna de les sortides anteriors tindran l’opció d’inscriure ́s de forma preferent, tant pel sistema d’internet com per telèfon.
 • Per tal de que aquestes persones siguin solament les que ja han vingut en alguna de les sortides es posarà un filtre (DNI) al formulari d’inscripcions per evitat que hi hagi altres persones que facin la inscripció.
 • De dilluns a dijous de la setmana de la caminada la inscripció (tant per internet com per telèfon) quedarà oberta a tothom per les places que hagin quedat vacants.
 • Es crearà un arxiu amb el nombre de participacions de cada persona, que es podrà consultar a través del DNI en el web: www.euro-senders.com/naturtresc
 • A la sortida del mes de desembre es proposarà un dinar de germanor.
 • En aquest dinar es farà el lliurament d’un diploma d’assistència a les persones que hagin fet com a mínim la meitat de les sortides.

Més informació https://www.euro-senders.com/naturtresc/propera.htm

Competidor
Author: Competidor